Trammelant

Trammelant

Kaproenken zwermt ook graag uit om buiten de Oudenburgse stadsgrenzen mee op te stappen in Belle-Epoque- feesten, waar aandacht wordt geschonken aan het dagdagelijkse leven van zowel de gewone man als de bourgeoisie uit de Belle Epoque.

Zo nam Kaproenken met zelf geschreven wagenspelen deel aan “Veurne anno 1900” een groots evenement dat in augustus 1981 voor de eerste maal werd georganiseerd ter vervanging van de uitgebluste Oogststoet.

Kaproenken Trammelant

Sinds 1995 neemt Kaproenken ook ononderbroken deel aan “Trammelant”. Op ‘Trammelant’ brengen we jaarlijks een nieuw en onuitgegeven wagenspel, geschreven en geregisseerd door een lid van de onze eigen toneelvereniging (Koen Appels, Annie Devos, Guido Robaeys , Roland Vandenbussche, Paul Willaert).
Deze wagenspelen zijn geïnspireerd op het boertige karakter van de middeleeuwse wagenspelen.
De thema‘s en het tijdskader zijn uiteraard eigen aan het Trammelantgebeuren en worden gespeeld in het West-Vlaamse dialect. Ze refereren, in tegenstelling tot de chic geklede acteurs uit het Belle-Epoquekwartier, naar het meer volkse karakter van de werkmensen van Klemskerke, Vlissegem en de omliggende dorpen van De Haan. Een greep uit de titels is veelbetekenend: ‘De Loteling’, ‘De Haan is zoek’, ‘De Cabanne’, ‘Pee gaat op pensioen’, ‘De Jubilee’, ‘Het tribunaal’, ‘Het spook in de molen’, ‘De trouw’, ‘Permeke op bezoek’, ‘De Doop’, ‘De Stroper’, ‘De memoires van Doten Maes’ ‘t Groot Profijt bij Stiene’.

Kaproenken Trammelant

Het spreekt voor zich dat 25 jaar deelname aan Trammelant gepaard ging met heel wat anekdotes. Ter gelegenheid van 40 jaar Trammelant bracht Diederik Van Lede een boek uit “40x Trammelant” waarin een apart hoofdstukje werd gewijd aan Kaproenken doorspekt met enkel anekdotes.

Scroll naar boven