Arnoldusevocaties

Arnoldusevocaties

De aanleiding voor deze eerste Arnoldusevocatie was “Het Jaar van het Dorp” in 1978. Op een voorafgaande vergadering vroeg de toenmalige stadssecretaris of er vanwege de Oudenburgse verenigingen interesse was om mee te werken. Kaproenken was meteen enthousiast en verleende volle medewerking. Kaproenken die toen nog maar twee jaar bestond wist op dat moment echter nog niet wat hen te wachten stond. Deze eerste Arnoldusevocatie werd uiteindelijk volledig gedragen door Kaproenken.

Er bestond een toneelbrochure over het leven van Arnoldus die als leidraad voor de Arnoldusevocatie werd gebruikt. Via de firma die een geluidsinstallatie had geleverd in Riethove, kwam Kaproenken in contact met Jef Vandesande, een toenmalig directeur bij de BRT en specialist in klank- en lichtspelen. Hij gaf ons raad en tips over hoe wij de evocatie moesten aanpakken. Regisseur van dienst was bestuurslid Eliane Vanderbeke. Voorzitter Paul Willaert nam de algemene leiding voor zijn rekening. Plaats van het gebeuren was de binnenkoer van de Abdijhoeve. Boer Marcel Pollet, eerst argwanig, was uiteindelijk best fier dat de gevel en binnenkoer van zijn boerderij het decor vormde van de evocatie. Het stadsbestuur stond in voor de opbouw van een publiekstribune. De toenmalig burgemeester Jos Van der Perre sponsorde het vuurwerk. Dank zij relaties van de penningmeester Jacques Devriendt kon beroep worden gedaan op de bereden Rijkswacht uit Gent. Ignace Dereeper bediende het licht en Frank Maeckelberghe sprak de geluidsband in. En de kaproenen zelf werden gebombardeerd tot ridder of pater. Voor het jonge toneelgezelschap Kaproenken was deze eerste Arnoldusevocatie zeer gewaagd maar volop geslaagd.
Arnoldusspel 1984

In 1984 volgde een tweede Arnoldusevocatie waar Kaproenken mee aan participeerde.

In 1984 was het precies 900 jaar geleden dat de benedictijner monnik Sint-Arnoldus de Sint-Pietersabdij van Oudenburg stichtte. Naast de uitgifte van het boek ‘ De geschiedenis van de St.-Pietersabdij te Oudenburg 1084-1984’ en een groots opgezette tentoonstelling werd ook een Arnoldusspel opgevoerd. Dit evocatief openluchtspektakel dat ditmaal onder de regie stond van Jef Vandesande, een specialist in klank- en lichtspelen en geen onbekende voor Kaproenken , kwam tot stand dank zij de volle medewerking van Kaproenken en de Oudenburgse bevolking.

Arnoldusspel 2015

Naar aanleiding van de 975ste verjaardag van Sint-Arnoldus werd opnieuw een Arnoldusevocatie georganiseerd in Oudenburg.

Gedurende een spektakel van anderhalf uur, wandelde het publiek van de ene historische plek naar de andere binnen de stad waar belangrijke episodes uit het leven de Arnoldus werden opgevoerd. Verantwoordelijke van evocatiewerkgroep was Paul Willaert, voorzitter van Kaproenken. Paul Willaert stond in voor het scenario en onder zijn regie brachten de spelers van Kaproenken aangevuld met vrijwilligers van talloze verenigingen – 213 deelnemers in totaal – een evocatie die de net geen 1.000 bezoekers van begin tot einde wisten te smaken.
Foto Arnoldusevocatie
Scroll naar boven